Pokyny děkana HAMU k provozu fakulty od pondělí 21. 12. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 přechází vysoké školy ČR od pondělí 21. 12. 2020 do 4. stupně národního systému PES. Pro provoz HAMU to bude znamenat od 21. 12. do 23. 12. 2020 následující:

a/ všechny ročníky všech studijních oborů a programů: individuální konzultace s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, event. 1 korepetitor

b/ příprava na individuální konzultaci: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Katedry si samy rozhodnou, zda pro individuální konzultace i pro přípravu na ně využijí ve všedních dnech stávajících rezervačních systémů. Pro rezervaci učebny na sobotu a neděli je podmínkou využívat rezervační systém nebo o rezervaci informovat odpovídající sekretariáty kateder nejpozději vždy do pátku do 12. hod.

c/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry a pravidelná dezinfekce rukou.

 

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Přístup studentů na fakultu za účelem individuálních konzultací a přípravy na ně je stále možný od pondělí 21. 12. do středy 23. 12. 2020 od 9 hod do 21 hod.

V sobotu 19. 12. a neděli 20. 12. 2020 bude fakulta pro přípravu na individuální konzultace pro studenty přístupná v době od 9 hod do 18 hod.

Přístup na fakultu je možný pouze přes vrátnici Lichtenštejnského nebo Hartigovského paláce, o víkendu bude vrátnice Hartigovského paláce uzavřena.

Od čtvrtka 24. 12. 2020 až do neděle 3. 1. 2021 včetně bude fakulta pro studenty a jejich individuální konzultace včetně přípravy na ně UZAVŘENA.

Stále platí, že na pondělí 28. 12. a úterý 29. 12. 2020 udělil děkan fakulty děkanské volno.

Povoz administrativy bude probíhat v úředních hodinách, které jsou stanoveny od pondělí do čtvrtka, vždy od 9 do 13 hod. s tím, že nadále platí střídání týmů A a B, v pátek je home office. Je preferována telefonická a elektronická komunikace. Nezbytně nutné osobní konzultace pedagogů s pracovníky administrativy probíhají v uvedených úředních hodinách pouze na základě předcházející telefonické dohody.

Studijní oddělení je dostupné v úterý a středu, vždy od 10 do 13 hod. a ve čtvrtek od 10 do 12 hod a od 14 do 16 hod. a to po předchozím objednání prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu katerina.cepicka@hamu.cz nebo studijni@hamu.cz

Provoz knihovny HAMU: Výdej a vracení výpůjček od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 13:00 hodin pouze po předchozí telefonické domluvě; omezení počtu přítomných osob v knihovně. Studovny uzavřeny.

Provoz fakulty a administrativy se řídí systémem PES HAMU.


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

16. prosinec 2020

.