Aktualizované pokyny děkana HAMU k nařízení vlády ČR č. 491 - platné od 18.5.2020

 

S platností od 18. 5. 2020 dojde v Pokynech děkana k úpravám takto:

 

Změna:

 

Nadále platí:

 

15. květen 2020

.