Vyhláška děkana HAMU č. 10/2021 - o provozu v době letních prázdnin 2021 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Čl. 1 Dostupnost a úřední hodiny

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU stanovuje provoz na HAMU v době letních prázdnin od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021 takto:

Čl. 2 Otevírací doba fakultní kavárny

Otevírací doba fakultní kavárny Café HAMU:
od 01. 07. do 02. 07. 2021                 otevřeno po – pá od 8 hod. do 15 hod. 
od 03. 07. do 01. 08. 2021                 zavřeno – dovolená
od 02. 08. do 31. 08. 2021                 otevřeno po – pá od 9 hod. do 15 hod.
od 02. 08. do 26. 08. 2021                 otevřeno od 18 hod. do 24 hod.
(pouze v době představení Letních Shakespearovských slavností)   

Čl 3. Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem svého vydání a je účinná od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    
 

24. červen 2021

.